Samstag, 18. Juli 2009

حکم جلب جانباز بالای 70 درصد توسط دادستانی گلستان

بسمه تعالی
درطول دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای سومین بار
حکم جلب دکتررضا جلالی (جانبازبالای 70%جنگ)توسط دادستانی مرکزگلستان صادرشد.
به گزارش خبرنگارسایت جامع گلستان حکم جلب دکتررضا جلالی ریئس ستادمردمی مهندس میرحسین موسوی در استان
گلستان توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب گرگان صادرشد.
این حکم با شماره نامه 95/ب/88 مورخ 1388/4/25 که توسط یکی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی مرکزگلستان در
روزشنبه مورخ 1388/4/27 به وی ابلاغ شده ازنامبرده می خواهد تاظرف 3 روزپس ازابلاغ درمحل شعبه اول بازپرسی
دادسرای عمومی و انقلاب مرکزگلستان خود را معرفی نماید.وتهدید کردندکه در صورت عدم حضورشماراجلب خواهیم نمود
ودرموعدمقرردادگاه حکم غیابی درمورد شمابه اتهام توهین- نشراکاذیب وتشویش اذهان عمومی برعلیه نظام ودولت جمهوری
اسلامی صادرخواهد شد.و ایشان باید در دادگاهی به جرم سیاسی شرکت وازخوددفاع به عمل آورد که هنوز در کشور ما بعد از
گذشت 30 سال از انقلاب هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است.
این در حالی می باشد که ریئس جمهور محترم جناب آقای احمدی نژاد می گویدآزادی در ایران اگر کم نظیر نباشد بی نظیراست!!
وبر اساس اصل 168
قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است وبا حضورهیت منصفه درمحاکم دادگستری صورت می گیرد.نحوه
انتخاب - شرایط - اختیارات هیئت منصفه وتعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی میعن می کند.لازم به ذکراست
که گفته شود دکتررضا جلالی یکی از فعالین سیاسی در منطقه وسطح ملی محسوب می شود که درجریان انتخابات مجلس هشتم
به جرم عدم التزام به اسلام ردصلاحیت شده بودوطبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هیئت های اجرایی موظف هستند
که بعداز اعتراض شخص رد صلاحیت شده مدارک و مستندات خود را به وی ارجاع دهندکه نه نتها از این کار سرباززدندبلکه
زمانی هم که طرفداران ایشان با حضوروی به نشانه ی اعتراض مقابل فرمانداری گرگان تجمع کرده بودندکه این تجمع خود
برطبق اصل 27 قانون اساسی کاملا قانونی بوده است و این اصل
می گویدتشکیل اجتماعات و راه پیمایی بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و چند روز بعد
برای آن تجمع ایشان با شکایات فرماندارنظامی گرگان (سرهنگ جعفرگرزین) و دادستانی مرکزگلستان(شعبانی)مواجه وبه
شعبات هشتم وپنجم فراخوانده شدند.و چندروزی رادرزندان امیرآبادگرگان سپری کرده وبا حکم وثیقه سند موقتا آزادشده و دادگاه
ایشان رابه مدت 10 ماه زندان و 30 ضربه شلاق محکوم نموده بودکه صدوراین حکم بازتاب بین المللی داشت.
دکتررضاجلالی که سابقه حضور70 ماهه درجبهه های جنگ را داشته وفرماندهی گروها ی شناسایی برون مرزی رادرجنگ
عراق با ایران برعهده داشته ودرطول هشت سال دفاع جانانه که علاوه برازدست دادن یک چشم خود 9بارمجروحیت را در
کارنامه ی خود دارد و اکنون جانباز بالای 70درصد می باشد.
دکتررضاجلالی همینک عضوهیئت علمی دانشگاه واستاد علوم سیاسی - حقوق وروابط بین الملل می باشدکه به عنوان ریئس
کمیته سیاسی ستادمرکزی ائتلاف مردمی میرحسین موسوی اززمستان 1387 تا بهار1388 بیش ازصدهاسخنرانی درسراسر
کشورداشته است و به صورت علمی عملکرد و برنامه های گوناگون دولت نهم را در زمینه های مختلف سیاسی - اجتماعی
اقتصادی وسیاست خارجه نقد کرده است که به دلیل عدم ظرفیت پذیری مسئولان دولتی دراستان گلستان با شیطنت و شکایت
فرماندارنظامی گرگان که خطاب به داستانی گلستان گزارش کذب 7 صفحه ای را ارسال می نمایدکه حکم جلب وی صادر
می شود نامبرده را ممنوع السخنرانی می نمایند. که به دلیل فشار افکارعمومی مردم هوشیاراستان گلستان وباوساطت بزگان
این استان حکم جلب نامبرده و موقتا متوقف نموده ووقتی آب از آسیاب افتادبا تحریکات فرماندارعقده ای مرکز استان گلستان
دوباره حکم را به اجراء در می آورند.
به گفته خبرنگار سایت گلستان دکتر رضا جلالی درسخنرانی خود که با دعوت ستاد صف یاران در مجتمع گل نرگس گرگان
انجام شد - فرماندار نظامی گرگان جاسوسیررا با 7سوال درمحل برگزاری مراسم فرستاد که دکتر جلالی درپاسخ به پرسشهای
نامبرده سخانی گفت ازجمله اینکه برخی اعضای شورای نگهبان جانب عدالت را رعایت نمی کنند امثال آیت...یزدی ازفقهاء
والهام از حقوقدانان بطورناعادلانه درانتخابات به جای اتخاذ وظیفه بی طرفی جانب احمدی نژاد را گرفته اند.
ویا اینکه سپاه براساس وصیت نامه الهی امام خمینی(ره)نبایددرسیاست دخالت کندکه قراین وشواهد دال بر دخالت سپاه و بسیج
درانتخابات به نفع دولت است و اینکه دکترجلالی تاکید کردند که ما بچه های جنگ به هیچ عنوان به فرماندهان سپاه اجازه
نمی دهیم تا سپاه و بسیج را به پیاده نظام دولت احمدی نژاد تبدیل کنند؟!
دکترجلالی همچنین تاکید کردتادستگاه قضایی نباید درمقابل کژیهای دولت نهم مسلوب الاراده باشد و........

گروه رادان