Freitag, 17. Juli 2009

سایت کروبی: پاسخ نماز گزاران با باتوم و گاز اشک آور

سحام نیوز: امروز علی رغم گرمای هوا مردم حضوزی بی سایقه داشتند به طوری که از فاصله ٣ کیلومتری نمی شد با خودرو حرکت کرد. پیر و جوان همه با هم آمده بودند تا حضور و اعتراض خود را نسبت به نتایج انتخابات و آن هم با شزکت در نماز عبادی سیاسی جمعه اعلام کنند.
در خیابان های اطراف دانشگاه تهران حضور نیرو های امنیتی و نظامی مشهود بود.با این وجود مردم که قصد شرکت در نماز جمعه را داشتند علی رغم محدودیت ها سعی داشتند خود را به دانشگاه تهران محل بر پایی نماز جمعه برسانند ولی متاسفانه پاسخ آنان گاز اشک آور و باتوم بود.
گفتنی است در خیابان های اطراف دانشگاه تهران اتوبوس های بسیار زیادی وجود داشت که نشان دهنده انتقال بسیار زیاد عده ای از نمازگزاران با فراخوان نهاد های خاص و از نقاط گوناگون تهران بود.
در این میان مردم که حضور چشم گیری داشتند با فریاد الله اکبر اعتراض خود را نسبت به حضور بسیار زیاد و حرکات زننده لباس شخصی ها اعلام می کردند.
بنا بر این گزارش نیرو هایی که برای برقراری نظم به کمک باتوم و گاز اشک آور حضور داشتند حرمت نماز جمعه و نماز گزاران را نگه نداشته و با حمله به سمت آنان و پرتاب گاز اشک آور فضا را ملتهب ساختند.
با اتمام نماز مردم با سر دادن شعارهایی به حر کت در آمدند که متاسفانه برخی از نيروهای خودسر به مردم حمله كرده و به ضرب وشتم نمازگزاران پرداختند و از سوی دیگر گار اشك آور در خیابان‌های اطراف انقلاب به ویژه خیابان قدس و 16 آذر شلیک شد.
همچنین دوربین صداو سیما و چند دوربین دیگر در میان جمعیت و از پشت نرده‌های دانشگاه از مردم فیلمبرداری می‌کردند که این اقدام با اعتراض مردم با سر دادن شعارهای علیه صدا و سیما و هو کردن فیلمبرداران مواجه شد.
در برخی خیابان‌ها نماز گزاران ناچار شده بودند برای ایجاد دود در هوا و کمک به بیماران ریوی و آسمی برخی لوازم همراه خود از جمله زیرانداز را بر روی آتش انداخته تا دود آن، اثر گاز اشک آور را از بین ببرد.
ماشین‌ها در خیابان‌های اطراف به نشانه اعتراض به برخورد با نمازگزاران و مردم بوق خودروهای خود را به صدا در آوردند.
متاسفانه نماز جمعه ای که قرار بود باعث وحدت شود با بی تدبیری به خشونت کشیده شد.