Mittwoch, 17. Juni 2009

چه خواهد شد؟ولی من هم از روز جمعه بوی خوشی استشمام نمیکنمبرای نماز جمعه آماده می شوند!
سناریوی سال 57 شاه
کارپایه ستاد کودتای 22 خرداد

پيك نتستاد کودتای 22 خرداد، به سبک ستاد مقابله با انقلاب 57 که شاه در دولت نظامی ارتشبد ازهاری تشکیل داده بود، لیست بلندی از فعالان سیاسی و مطبوعاتی ایران برای دستگیر تهیه کرده است. پس از انقلاب اسناد ستاد شاه در کتابی که دکتر ابراهیم یزدی تحت عنوان "آخرین تلاش ها در آخرین روزها" منتشر کرد انتشار یافت. اکنون نیز سناریوئی که ستاد کودتای 22 خرداد تهیه کرده، بسیار به آن لیست و آن اقدامات دولت نظامی ازهاری در زمان شاه شباهت دارد.

مطابق این سناریو تاکنون شماری از فعالان سیاسی سرشناس ایران که در 30 سال گذشته در نظام جمهوری اسلامی دارای مسئولیت های اجرائی بوده اند دستگیر شده اند. از جمله محمد علی ابطحی معاون حقوقی ریاست جمهوری در زمان خاتمی و یا سعید حجاریان از بنیانگذاران تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی، تاج زاده معاون سیاسی وزارت کشور در زمان خاتمی و رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی. در روزهای اخیر و در انبوه خبرهای تظاهرات مردم و حوادثی که طی آن پیش آمد، به اخبار این دستگیری ها چندان پرداخته نشده است، درحالیکه این خود بخشی از حوادث مشابه در تمام کودتاهاست. در ادامه همین دستگیری ها که علاوه بر مردم عادی و حاضر در راهپیمائی ها، شامل حال روزنامه نگاران داخلی نیز شده، روز گذشته، پس از دستگیری یکی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، یعنی عبدالفتاح سلطانی، خانه های محمد توسلی عضو رهبری نهضت آزادی و همچنین دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی نیز تفتیش شده و توسلی بازداشت شده است. معلوم نیست اگر دکتر یزدی در خانه بود او را دستگیر می کردند یا خیر!

سرکوب وسیع مردم و شتاب در دستگیری های سیاسی، همزمان با بستن تمام راه های ارتباط گیری مردم(تلویزیون، تلفن، اینترنت، ماهواره و حتی پروازهای خارجی و شاید در آینده نزدیک سفر میان شهرهای ایران) همگی پیش زمینه های ظاهر شدن رهبر در نماز جمعه تهران است. حضوری که می خواهند آن را پایان مقاومت در برابر کودتای 22 خرداد معرفی کنند.

کسانی که ماه های پیش از سقوط شاه را بخاطر داشته باشند بخوبی میدانند که شاه نیز پس از کشتار 17 شهریور، با هدف بی سر کردن جنبش مردم، فعالان سیاسی را دستگیر کرد. از جمله داریوش فروهر، بازرگان، به آذین ... و خانه افرادی نظیر علی اصغر حاج سید جوادی را تفتیش کرد. درست شبیه همان کاری که این روزها ستادکودتای 22 خرداد انجام میدهد.