Sonntag, 21. Juni 2009

سرکوزی: رفتار رژیم تهران غیرقابل بخشش است

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، نیکلاس سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه با محکوم کردن سرکوب مردم ایران اعلام کرد رفتار رژیم تهران غیرقابل بخشش است.

رئیس جمهور فرانسه که در آستانه سفر امیر قطر به پاریس با خبرگزاری این کشور مصاحبه کرده، گفته است آنچه در ایران روی می دهد، بی نهایت نگران کننده است. رفتار رژیم تهران در قبال مردمی که بطور مسالمت آمیز دست به اعتراض زده اند، غیرقابل بخشش است.

از سوی دیگر وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای، سرکوب وحشیانه معترضان در ایران را بشدت محکوم کرد و گفت با نگرانی رویدادهای ایران را دنبال می کند.

برنارد کوشنر گفت دولت فرانسه سرکوب بیرحمانه معترضان در ایران را محکوم می کند و از رژیم تهران می خواهد بازداشت شدگان را آزاد کرده و از سركوب و اعمال خشونت عليه تظاهركنندگان دست بكشد